• capsalera1.jpg
  • capsalera2.jpg
  • capsalera3.jpg

Serveis

Emmagatzematge: Emmagatzematge de tot tipus de producte convencional. podem gestionar des de grans stocks de tot tipus de productes paletitzats fins a petits stocks de productes unitaris que necessitin serveis de picking.


Transport de mercaderies: Realitzem tot tipus de transport de gran tonelatge a la provincia de Barcelona.


Servei d'E-Logística: Basat en la gestió logística de l'e-commerce.

Consisteix a tenir els productes dels clients en els nostres magatzems, d'aquesta forma, oferim una informació detallada al client de:

  • Arribada del material.
  • Quan es realitzen les comandes (Picking).
  • Confecció de comandes(físicament i informàticament).
  • Gestió d'enviaments (e-transport).


Servei d'E-Transport: Aquest servei consisteix en la gestió del transport.

Aquest servei gestiona totes les possibles tipologies d'enviaments que pugui necessitar el client:

  • Enviaments des dels nostres magatzems als clients final.
  • Enviaments dels proveïdors al magatzem.
  • Enviaments directes de proveïdors a clients, sense tenir la necessitat de passar per les nostres instal·lacions.
  • I finalment, cobrir altres transports ocasionals que puguin sorgir.

Xarxes socials